Primal Spirit

Primal Spirit

De week van de Woede

adorable-baby-boy

La Geneytouse organiseert in samenwerking met “The Spirit of Leadership” (SOL) een intensieve training rond basisemoties.

Boosheid, verdriet en vreugde staan centraal in deze ‘Week van de Levenskracht’.

Hoe wij omgaan met onze primaire emoties bepaalt de kwaliteit van ons leven.

Het hanteren van deze emoties is het beheren van onze levenskracht.

Hoe gaan wij om met boosheid en verdriet ?

Hoe gaan wij om met agressie en slachtofferschap ?

hoe gaan wij om met pijn, met frustratie ?

hoe gaan wij om met ontgoocheling, onmacht en ergernissen ?

hoe gaan wij om met onze vreugde ?

hoe gaan wij om met onze overwinningen, onze successen ?

emoties smilleys

 

Boosheid, verdriet, vreugde zitten in onze buik. Als deze emoties niet geleefd worden vanuit de buik, gaan ze niet opluchten, maar ons uitputten.

Wanneer tranen ons niet opluchten, is dit vaak omdat onze boosheid niet geleefd wordt. 

Wanneer boosheid ons niet oplucht, is dit vaak omdat onze tranen niet geleefd worden.

En… ons lachen wordt heel oppervlakkig.

En … wat gebeurt er dan met onze levensvreugde ?

Vertrouwen in al onze relaties (zowel privé als professioneel) ontstaat door deze basisemoties op een gezonde manier te hanteren. Vertrouwen betekent elkaar kunnen aanspreken en blijven staan als we aangesproken worden. Hier is moed voor nodig. Wanneer wij elkaar echter sparen, ontstaat enkel de illusie van vertrouwen en houden we elkaar klein. Onze levensenergie verdwijnt, onze levenskracht dooft uit, de passie verdwijnt uit ons leven. Het hanteren van onze basisemoties, en in het bijzonder onze boosheid en ons verdriet, is noodzakelijk om gezonde relaties aan te gaan, met onze partners, onze kinderen, onze collega’s, werknemers en werkgevers.

Deze intensieve training is voor iedereen die bereid is zichzelf en zijn of haar emoties serieus te nemen. Voor iedereen die wil leren en groeien naar een voller leven. Zelfsturing en zelfregulatie van onze eigen emoties zijn essentieel voor leidinggevenden, ouders, leerkrachten, therapeuten, coaches, trainers en iedereen die zijn of haar relaties authentiek en veerkrachtig wenst te maken. 

"Don't ask what the world needs. Ask what makes you come alive, and go do it. Because what the world needs is people who have come alive."